Gwarancja

GWARANCJA JANE

Firma Jane nieprzerwanie dba o bezpieczeństwo dzieci. „Więcej niż jest wymagane” to mgwarancjaotto przewodnie marki, które towarzyszy powstaniu każdego z produktów. Własne Laboratorium oraz Crash Te
st Center Jane dają pewność, że każdy produkt Jane został zaprojektowany i wyprodukowany z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i poddany procesowi rygorystycznej kontroli jakości i bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie każdemu Klientowi satysfakcji z używania produktów Jane przez wiele lat.

 

I. WARUNKI GWARANCJI JANE

Pewność, wynikająca z jakości projektów Jane, procesu technologicznego, produkcji oraz wykonania produktów pozwala zagwarantować Państwu 24-miesięczny okres GWARANCJI na wszystkie produkty Jane, takie jak wózki, foteliki oraz z kategorii home: kojce, krzesełka do karmienia, wanienki, etc . Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości, które mają do nich zastosowanie, a także, że w chwili zakupu produkty są wolne od wad wykonania i materiałowych.

 

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI

Gwarancja marki Jane obejmuje swym zakresem produkty : wózki, foteliki, krzesełka, kojce, huśtawki i tym podobne przez okres 24-ech miesięcy.

 

III. WARUNKI GWARANCYJNE

1. Gwarancja Jane, przez okres 24 miesięcy obejmuje :

– wszelkie wady w zakresie materiałów oraz wykonania, wynikające z procesu produkcji, pod warunkiem, iż produkt był użytkowany w normalnych warunkach oraz zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie 24 miesięcy od dnia pierwotnego zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego.
– produkt, w którym wystąpiła wada objęta gwarancją, zostanie naprawiony bądź wymieniony, z zastrzeżeniem, iż sposób naprawy gwarancyjnej określa Gwarant
– w przypadku zaprzestania produkcji modelu, części zamiennej, koloru, materiału lub wyposażenia, Jane- Gwarant dostarczy klientowi część zamienną, kolor lub materiał co najmniej takiej samej jakości jak część wymieniona.

2. Warunki gwarancji 24-miesięcznej nie mają zastosowania, jeśli wada jest wynikiem następujących sytuacji:

– produkt był używany niezgodnie z Instrukcją Obsługi (np. jeśli przekroczono dopuszczalną masę całkowitą np. w przypadku wózków 15 kg) lub
– zainstalowania wyposażenia innego niż oryginalne lub części innej niż oryginalna ,
– klient nie przestrzegał zasad użytkowania i konserwacji produktu zawartej w Instrukcji Obsługi),
– nastąpiło usunięcie lub zniszczenie oznakowania, jakim opatrzony jest każdy produkt.

Gwarancja nie obejmuje:

– Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania bądź przechowywania, niezgodnego
z Instrukcją Obsługi produktu;
– U s z k o d z e ń  m e c h a n i c z n y c h i technicznych powstałych w wyniku użytkowania lub używania niezgodnego z Instrukcją Obsługi;
– Zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu środków chemicznych, które nie zostały ujęte w Instrukcji Obsługi;
– Zużycia elementów mechanicznych będących wynikiem eksploatacji zgodnej z Instrukcją Obsługi, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych produktu; Klient nie przestrzegał zasad użytkowania i konserwacji produktu ujętych w Instrukcji Obsługi.
– Gwarancja nie obejmuje również wystąpienia: rdzy, rys, korozji, jeżeli nie wynikają one z przyczyn tkwiących w produkcie

 

IV. WYKRYCIE WADY- WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA

 

1. WYKRYCIE WADY

W razie stwierdzenia w nabytym produkcie niesprawności podlegającej warunkom gwarancji zaleca się kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu produktu lub punktem serwisowym Jane. Kontakt bezpośredni z serwisem____ ( hiperłącze- przejście do zakładki serwis).

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej jest przedłożenie :
– Kopię dowodu zakupu
– Ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej wydanej przez Sprzedawcę
– Pełnym opisem wady
– Produktu
Zgłoszenie wady lub usterki może odbyć się za pośrednictwem Sprzedawcy bądź zostać zgłoszone bezpośrednio do Serwisu Gwaranta- kontakt: 12/ 61 44 150.

 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

pobierz katalog

Materiały
do pobrania

Pobierz

jane-video

Jane
video

Odtwórz

Skontaktuj się

Euro-Trade Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa.
ul. Łokietka 155
31-263 Kraków

Tel: (12) 61 44 100
Fax: (12) 61 44 111
E-mail: biuro@euro-trade.pl

Znajdź nas

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Euro Trade 2016

Powerade by